Beiratkozás 2017

Beiratkozás a 2017/2018-as tanév első osztályába

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

A beiratkozás időpontja: 2017. április 20. (csütörtök) 8-19 óra között
2017. április 21. (péntek) 8-19 óra között

 

 

A beiratkozáskor be kell mutatni:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót,
  • a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példányát (óvodai szakvélemény)

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) a gyermek elhelyezését követően – közös szülői felügyelet hiányában is – együttesen gyakorolják jogaikat, kivéve, ha a különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság korlátozta, vagy megvonta (2013. évi V. törvény 4:175. § (1)-(2)).

  1. számú melléklet Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról
  2. számú melléklet Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásról