Angol nyelvoktatás

A két tanítási nyelvű osztályokban a gyerekek számára természetessé válik, hogy néhány tantárgyat angol nyelven tanulnak. A nyelvtanulás így nem bemagolandó szavak és nyelvtani szabályok halmaza, hanem életforma. Ez azt jelenti, hogy a gyermekek minél természetesebb körülmények között sajátítják el a nyelvet. Más módszerekkel, eljárásokkal és légkörben, mint a hagyományos nyelvtanítás esetében. Mivel a szókincs nagy részét a kiemelt tantárgyak keretében, illetve szituációs helyzetekben tanulják a diákok, ezért könnyebben és maradandóbban rögzül az.

Első osztályban az artikulációs bázis még nem szilárdul meg véglegesen, így az olyan hangok kiejtése is könnyen elsajátítható, amelyek a magyarban nem léteznek. A gyerekek nyitottak a világra, kicsi koruktól azt tapasztalják, hogy információt szerezni nem csak anyanyelvükön lehet. Az angolul tanult három tantárgy mellett, még heti öt órában (egy-két órában anyanyelvi tanárral) a nyelvet is játékos tevékenységek keretében is tanulják.