Dráma, színjáték

“Szép dolog kifaragni egy szobrot és életet adni neki; de még szebb kiformálni egy emberi lelket és megtölteni igazsággal.”

(Victor Hugo)

Művészeti oktatással a drámaórák keretében lehetővé tesszük, hogy az iskolánkba járó gyerekek készek legyenek a rájuk leselkedő nehézségeket megoldani. Feladatunknak tekintjük, hogy a tanulók a fontos erkölcsi, emberi értékeket a művészet segédeszközeivel, a drámapedagógia és a színjátszás módszerével értsenek meg és értékeljenek. Nő a szókincsük, fejlődik a kifejezőkészségük, valamint kreativitásuk.

Tanítványainkat olyan útra vezetjük, melyen a művészet, mint a szépség közvetítője szellemi táplálékukká válik, mellyel formálódnak, értékesebbé válhatnak.

A drámajáték hozzásegít ahhoz, hogy egy-egy téma valódi élménnyé váljon a gyermekek számára, élethelyzetként, akcióként éljék meg azokat, hozzásegítve őket saját gondolataik, ötleteik kifejezéséhez és gyakorlati megvalósításához.