Tisztelt Szülők!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy csatlakoztunk a Békés Iskolák programhoz. A program bevezetésének célja az iskolai bántalmazás megelőzése, valamint olyan iskolai légkör, mentalitás kialakítása és megerősítése, amely biztonságot és támaszt nyújt az iskolánkba járó gyermekeknek, és ezáltal támogatja őket személyiségük egészséges fejlődésében.

A megvalósítás lépései

 2022/23-as tanévben:

  • augusztusi nevelőtestületi értekezlet: nevelőtestület megismerkedése a programmal
  • novemberi nevelőtestületi értekezlet: nevelőtestület részletesen megvitatta és elfogadta a programhoz való csatlakozást
  • januári szakmai megbeszélés: megalakult a BI munkacsoport, hosszú és középtávú munkatervet készített
  • március-május: online diagnosztikai vizsgálat
  • júniusi nevelőtestületi értekezlet: helyzetelemzés a diagnosztika alapján
A cél:
Szeretnénk, ha tanulóink viselkedési mintázatát a békés-védelmező szemlélet hatná át.
Mintaként a Farkasréti Általános Iskola tanulói által készített kisfilmet ajánljuk figyelmükbe:
( A Farkasréti Általános iskola engedélyével)