Kedves Szülők!

Pedagógiai Programunk

https://janikovszky.net/wp-content/uploads/PP-uj.pdf (57.oldal)

alapján a hozzánk átiratkozni kívánó tanulók esetén :  nem körzetes tanulók számára angolból valamint magyar irodalom és nyelvtan tantárgyhoz kapcsolódóan, a körzetes tanulóknak a két tanítási nyelvű tagozatra jelentkezés esetén angol nyelvből ismerkedő beszélgetést tartunk a felvételről való döntés előtt.

A beszélgetéseket minden tanév végén június 15. és 25. között szervezzük meg, amelyről a honlapon értesítjük Önöket aktuálisan.

A következő tanévre szóló kérelmüket legyenek kedvesek az adott tanév június 10-éig benyújtani.

Kérem, hogy jelentkezési kérelmüket az igazgatónak címezve az iskola@janikovszky.net-re legyenek kedvesek küldeni.

Szerepeljen benne a tanuló teljes neve, melyik évfolyamra, milyen tagozatra szeretne járni, és kérem, csatolják bizonyítványának másolatát, vagy a félévi bizonyítvány képernyőképét.

Jelentkezésükre 2-3 munkanapon belül válaszolunk.

 

A tanév alatt próbanapon való részvételre is van lehetőség. Erre vonatkozó igényüket is írják meg.

Valamint rövid indoklást is kérünk, miért szeretne átiratkozni.

A tanév során költözés esetén körzetes tanulóinkat felvesszük, egyéb esetben azonban egyedi elbírálás során döntünk a tanuló átvételéről.