Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket arról, hogy az Nkt. 81. § alapján a középfokú iskola minden év október 31-ig értesíti az általános iskolát arról, hogy az ott végzett tanulók – a középfokú iskola első két évfolyamán – a tanítási év végén milyen tanulmányi eredményt értek el. Az általános iskola a megküldött adatokat feldolgozza, és személyazonosításra alkalmatlan módon, az iskola honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza. Az iskola székhelyén végzett tanítványaink eredményeit megtekinthetik, azok akiknek középiskolája eleget tett törvényi kötelezettségének és a szükséges adatokat megküldte intézményünk részére.

Pintér Karolina
igazgató

Eredmények