A 2022/2023. tanév II. félévi lemorzsolódással veszélyeztetett tanulói aránya intézményi szinten: 273 főből 6 fő (2,2 %)

003 – Kőbányai Janikovszky Éva Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1103 Budapest X. kerület, Kápolna tér 4.)
A köznevelési statisztika alapján a 2022/2023. tanév nappalis tanulói létszáma (5-12. évfolyamokon): 273 fő
A 2022/2023. tanév II. félévében lemorzsolódásban veszélyeztetett tanulók létszáma: 6 fő (a tanulók 2,2 %-a)
A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye nem éri el alapfokú nevelés-oktatásban a közepes (3), középfokú nevelés-oktatásban a 2,5 szintet: 6 fő (a tanulók 2,2 %-a)
A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye egy félév alatt vagy a megelőző tanévhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat: 4 fő (a tanulók 1,5 %-a)

Az illetékes Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ értékelése a 2022/2023. tanév II. félévére vonatkozóan:

A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ szolgáltatási területén az elmúlt négy tanév 2. félévi adatainak idősoros statisztikai elemzése alapján a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya csökkenő tendenciát mutat. Ezen belül az alacsony tanulmányi eredményű tanulók aránya igazolhatóan mérséklődött. Statisztikai eszközökkel egyértelműen csökkenő tendencia állapítható meg a veszélyeztetetté vált tanulók arányában is. Továbbá az adatok alapján a legalább 50 órát igazolatlanul hiányzók és az egyéni munkarenddel rendelkező tanulók arányában is mérséklődésre lehet következtetni. Az alábbiakban a feladatellátási helyre, az elmúlt négyéves időszakra vonatkozóan olvashatók a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos megállapítások. Ahol lehetséges, érdemes a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ adataival összevetve is értelmezni az adatokat, valamint az arányok értelmezésénél a tanulólétszámot is célszerű figyelembe venni. A feladatellátási helyen a 2. félévben lemorzsolódással veszélyeztetett a tanulók 2,2%-a. Ez nem különbözik jelentősen a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központhoz tartozó feladatellátási helyek átlagától (1,97%). Az elmúlt négy évben a tanév végén a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya statisztikailag nem változott a feladatellátási helyen. A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központhoz tartozó feladatellátási helyek összesített adataiban viszont csökkenő tendencia mutatható ki. Az elmúlt négy tanév 2. féléveinek végén sem az alacsony tanulmányi eredményű, sem a legalább 1,1-et rontó tanulók aránya nem változott igazolhatóan a feladatellátási helyen. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók körében kimutatható mértékben nem módosult az elégtelen osztályzatot kapottak aránya. A legalább 50 órát igazolatlanul hiányzók arányában statisztikailag nincs eltérés a vizsgált időszakban. Az egyéni munkarenddel rendelkező tanulók arányában nem történt kimutatható változás. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint veszélyeztetetté vált tanulók aránya statisztikailag egyre kisebb a vizsgált időszakban. A sajátos nevelési igényű tanulók aránya alacsonyabb, mint a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központhoz tartozó hasonló lemorzsolódási mutatóval rendelkező feladatellátási helyeken. Az előző félév adatainak elemzését követően a feladatellátási hely a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók arányának csökkenését célzó prevenciós és intervenciós intézkedést is rögzített. Ebben az időszakban igénybe vett a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ által kínált, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók arányának csökkentését támogató szolgáltatásokat. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók arányának csökkentése érdekében javasoljuk, hogy továbbra is vegyék igénybe a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ célzott szakmai-módszertani szolgáltatásait. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az iskolai lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató rendszerben a 2022/2023. tanév 2. félévéhez rögzített adatok értékelése alapján az illetékes Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ által ajánlott támogató szolgáltatásokról az intézményük számára 2023. augusztusában megküldött e-mailből, illetve a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ szolgáltatási gyűjteményéből (https://tinyurl.hu/p421) tájékozódhatnak. Amennyiben az ajánlott szolgáltatások között szerepel olyan, amit igénybe kívánnak venni, és ezirányú igényüket eddig nem jelezték, pótlólag megtehetik a POKBudapest@oh.gov.hu címen.

Felhívjuk a szíves figyelmét, hogy az iskolai lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató rendszerben a 2022/2023. tanév II. félévéhez rögzített adatok utólagos módosítására már nincs lehetőség.

Arra kérjük, hogy az intézménye tagintézményvezetőivel, intézményvezető-helyetteseivel a levelünkben foglalt információkat feltétlenül ossza meg.

Az adatszolgáltatás során rögzített jelentések olvasási joggal folyamatosan megtekinthetőek az informatikai rendszerben (https://esl.kir.hu).

Budapest, 2023. augusztus 28.