Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Székhely:

1103 Budapest, Kápolna tér 4.

Telefon: 262-0087, 262-4990

E-mail: iskola@janikovszky.net

Honlap: www.janikovszky.net

Dráma, színjátszás

A dráma tantárgy, a drámapedagógia módszer, olykor pedagógiai csodaszer.

Tanulóink az órák játékosan megelevenített világában megtanulják kifejezni érzelmeiket, gondolataikat, levezetni indulataikat, megoldani konfliktusaikat. Közben fejlődik szókincsük, formálódik személyiségük.

A drámapedagógia sokrétű előnyét a hozzánk járó gyerekek több formában élvezhetik: külön tantárgyként, a tanítási órákba építetten, valamint lehetőséget teremtettünk arra is, hogy délutáni foglalkozásokon az Őze Lajos Művészeti Iskola tanárai kiscsoportban foglalkozzanak növendékeinkkel. Színjátszó szakkörök színesítik életünket, ünnepeinket.

A kreativitás, a kommunikáció és a fantázia fejlesztése komplex tevékenységként jelenik meg a drámaoktatásban. Diákjaink megtanulják más-más nézőpontból szemlélni a világot, megtanulnak tükröt tartani maguk elé: milyen vagyok, milyen leszek, milyen lehetek?

Ez az összetett tanulási folyamat mély érzések felszínre hozásával, ám végtelen sok örömmel, nevetéssel, játékosan valósul meg. Bizonyított tény, hogy sikerélménnyel, önbizalommal gazdagodva a tanulásban is aktívabbak, sikeresebbek, s méltán állíthatjuk, az élet különböző, számukra olykor nehéz helyzeteiben is bátrabbak, könnyebben boldogulnak.

TÁNCOKTATÁS

„A tánc a lélek rejtett nyelve”(Martha Graham)

Iskolánkban remek lehetőség van arra, hogy a gyerekek belépjenek a tánc varázslatos világába.

Megismerkednek tanulóink a magyar néptáncokkal és más népek táncaival.

A tánc életforma. A kisgyerek  megtanulja  irányítani a testét, a helyes tartás idővel a táncórán kívül is megmutatkozik. Fejlődik ritmusérzéke, hallása, finomul az ízlése. A közösségi élmény hatására a csoporton belüli összetartás is erősödik.

A tánc fejleszti a gyerekek egész személyiségét. Kiegyensúlyozott, vidám, magabiztos, önmagukkal harmóniában élő fiatalok válnak tanulóinkból.

EMELT ÓRASZÁMÚ MATEMATIKA OKTATÁS

A matematika nem számtan, hanem a gondolkodás művészete. Gondolkodni pedig jó!

Valljuk, hogy a matematikai felkészültség több mint fogalmak, folyamatok és ezek alkalmazásának megtanulása. A matematikát hatékony helyzetfelismerési módszernek tekintjük, mely nemcsak szellemi beállítottságot jelent, hanem a pozitív módon való gondolkodásra, cselekvésre való hajlamot is.

Tanulóink matematikai képessége megnyilvánul abban, ahogy a feladatokat megközelítik: magabiztosak tudásukban, hajlandók alternatívákat kipróbálni, kitartóak, érdeklődőek és mindezt tükröztetik gondolkodásukban.

A matematikát emelt óraszámban tanuló tanítványaink a legújabb módszerek alkalmazásával élményszerűen, játékos tevékenységekkel fűszerezve, az érvelés, a kommunikáció szerepeltetésével sajátítják el a logikus gondolkodás, a modellezés és a problémamegoldás képességét.

ANGOL NYELVOKTATÁS

Iskolánkban korszerű, kommunikációt előtérbe helyező nyelvoktatási irányt követünk. Diákjaink megszerzik azt a stabil alapot, amellyel a nyolcadik évfolyamon középfokú nyelvvizsgát tehetnek.

Alsó tagozaton az angolórák játékos, vidámsággal teli, pozitív hangulata megadja a gyermekek számára a lehetőséget, hogy a nyelvet könnyedén és szívesen tanulják. A tanulást valódi élménnyé varázsoljuk, mert a tudás tapasztalásából és őszinte örömből fakad.

Az idegen nyelvet heti öt órában sajátítják el tanulóink, ebből kettőt anyanyelvi tanárral, akinek a munkája lehetővé teszi a természetes nyelvi közeg megteremtését. Emellett évfolyamonként három tantárgyat oktatunk angol nyelven.

A tanórákon interaktív gyakorlatok alkalmazásával, beszédcentrikus oktatással segítjük tanulóinkat a kreatív nyelvhasználat, a gördülékeny kommunikáció elérésében.

Mit kaptam a Janikovszkytól? …

Üzenetek régi diákjainktól:

Nekem sokat jelent az iskolának a professzionális szellemisége. Számos tanáromra gondolok vissza úgy, akik nagyban meghatározták a gondolkodásomat.

Nehéz megmondani külön-külön, hogy mit vittem magammal, mert igazából majdnem minden alapot onnan hoztam.

Szerettem, hogy volt elsősünk nyolcadikban, és elsőben, hogy voltak nyolcadikosaink.

Az általános iskolai matematika oktatása alapozta meg a gimnáziumi matektudásomat.

Nekem, ami megmaradt: kötelező verstanulás hetesként, drámaórák, japán dal, Nyilas Misi pakkot kapott, Scarborough fair… Legtöbb emlék a magyar órákról maradt, amiért ma is hálás vagyok, mert a helyesírás szabályai és vicces mondókái mai napig a fejemben vannak.

Én az általános iskolából szerintem csak jót vittem magammal, kezdve az angollal, ami hatalmas segítséget nyújt a mostani nyelvtanulásban. Az, hogy milyen ember vagyok most, nagyban köszönhető a sulinak, hiszen nagyon sok dolgot tanulhattam meg, sok mindenre megtanítottak: tisztelet, kitartás, küzdelem, kedvesség, szorgalom. Az összes programra szívesen emlékszem vissza, mindet imádtam, de kedvencem a farsang, főleg az utolsó évben, mert úgy érzem, hogy akkor váltunk kicsit felnőttekké. Azóta is szeretek műsort vezetni, szóval emiatt is imádtam a sulit, annak minden percét.

Az osztályfőnökünk hihetetlenül jól összefogott minket, és igazi közösséggé formált. Én ebből sokat vittem magammal, hiszen törekszem én is erre az összhangra és kiegyensúlyozottságra, biztonságra a saját családomban és persze a magánéletemben is, sőt még a munkahelyemen is ezt keresem, próbálom kialakítani.

Az órák hangulataira szívesen emlékszem vissza. Gyermekbarát tanításmód, illetve humor és megértés jellemezte az órákat. Emberileg kikupálódtam, és hálával tekintek vissza tanáraim áldozatos munkájára, amivel segítették, hogy továbblépve az általános iskolából nyílt, céltudatos ember váljék belőlem.

A sok kedves emléken kívül én az angoltudást vittem magammal. Olyan jó alapot kaptunk, amire könnyen építhettem.

Jómagam és mind az öt testvérem ebbe a nagyszerű iskolába járt. Az iskola nemcsak megismertette velem a tanulás örömét, de nagyszerű és változatos programjaival, szabadidős tevékenységeivel értelmet adott az itt eltöltött nyolc évnek.

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani tanáraimnak és az iskola vezetőségének, akik türelemmel és sok reménykedéssel dolgoztak, hogy az ott tanuló emberekből igazán jó ember legyen, köztük belőlem is. Szép nyolc év volt, köszönöm.