Pintér Karolina                            Bajor Katalin Teréz                      Balikó-Szebeni Dóra                Baloghné Dankó Adrienne

igazgató                                           testnevelés                                      tanító                                      igazgató-helyettes

mmmmmmmmmmmmmmmm8.a osztályfőnök                      4 .a osztályfőnök

         

Bánlaki Antalné                           Bertók Krisztina                       Bolya György László                 Boross Zsuzsanna Ildikó

tanító                                             úszómester                                 testnevelés                                         tanító

1.b. osztályfőnök                                                                                                                                     1.a. osztályfőnök

                        

Brkusanin Rade                            Deák Norbert                        Telekdi-Horváth Tünde                         Farkas Éva

angol, mapközi                             magyar nyelv, irodalom                 angol nyelv                             fejlesztő pedagógus

munkaközösség-vezető                5.a osztályfőnök

           

Finta Jánosné                          Füzesiné Balczer Magdolna Ilona         Gáspár Bernadett             Gergely Marianna

fejlesztő pedagógus                    biólógia és kémia                          angol, magyar nyelv és           iskolatitkár

mmmmmmmmmmmmmmmmmm7.c osztályfőnök                                irodalom

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm8.b osztályfőnök

Herbai-Zsiga Renáta                     Herczeg Deli                         Horváth Rita Mária                 Horváthné Szarvas Jolán

tanító                                            rendszergazda                            testnevelés                                  matematika

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmosztályfőnöki munkaközösség-vezető

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm5.b. osztályfőnök

 

        

Horváth-Nesuta Fruzsina             Hosszú Dóra                             Hunya Irén                       Istvánfi-Mészáros Tünde

tanító                                                     angol                                 napközis tanító                             tanító

1.c osztályfőnök

   

Jaczina János                                   Jamrik Katalin                      Jandó Ágnes Margit                       Jánvári Eleonóra

matematika                                       angol , földrajz                       etika, rajz, földrajz                       angol, magyar nyelv

mmmmmmmmm         angol nyelv munkaközösség-vezető humán munkaközösség-vezető           és irodalom

mmmmmmmmmmmmmmmmm6.b osztályfőnök                      7.a osztályfőnök                         8.c osztályfőnök

             

Juhász Bence            Katonáné Kelemen Éva Erzsébet    Kegyes András Imréné               Kis Márta Mária

iskolapszihológus                        napközis tanító                     napközis tanítő                                 angol

 

       

Kurdi Ferenc                László Árpádné Hegedűs Klára        Matic Cvejanov Tamara        Dr. Mesterházi Gábor

tanító                                     fizika, matematika                                angol                           történelem, magyar nyelv és

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmirodalom

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm5.c osztályfőnök

Nagy Erika Éva                           Nefoussi Márta                 Orbán-Selényi Kármen             Oroszné Varga Edit

pedagógus asszisztens                 tanító, alsós                                tanító                              igazgató-helyettes

mmmmmmmmmmmmmmmmunkaközösség                  3.a osztályfőnök

mmmmmmmmmmmmmmmmmvezető

mmmmmmmmmmmmmmmm2.a osztályfőnök

Pál Beáta                                       Puskás Viktória                     Schlarb Attila                  Ströcker-Molnár Zsuzsanna

etika,napközis tanító                       iskolatitkár                         informatika                                     rajz, angol

 

Svehla Péter                                  Szederkényi Zsolt                        Talata Anna                         Toronya Enikő Edit

ének-zene, etika                          földrajz, testnevelés                           tanító                             pedagógus asszisztens

mmmmmmmmmmmmmmmm7.b osztályfőnök                         3.c osztályfőnök

Troyer Dallan Christopher  Tussai-Huber Szilvia     Urbánné Brajercsik Dóra   Ürmösné Legény Aranka Margit

angol anyanyelvi tanár            angol, történelem                    iskolatitkár                     könyvtáros, tanító

mmmmmmmmmmmmmm6.a osztályfőnök                                                                   4.b osztáyfőnök

Váradyné Fábri Mónika                       Varga István

tanító                                                     napközis tanár

2.b osztályfőnök