Pintér Karolina

igazgató

 

 

Balikó-Szebeni Dóra

tanító

4 .a osztályfőnök

Boross Zsuzsanna Ildikó

 tanító

1.a. osztályfőnök

Farkas Éva

fejlesztő pedagógus

 

 

Gergely Marianna

iskolatitkár

 

 

 

Horváthné Szarvas Jolán

matematika

 

Istvánfi-Mészáros Tünde

 tanító

 

 

 

Jánvári Eleonóra

angol, magyar nyelv

és irodalom

8.c osztályfőnök

Kis Márta Mária

angol

 

Dr. Mesterházi Gábor

történelem, magyar nyelv és

irodalom

5.c osztályfőnök

Pál Beáta

etika,napközis tanító

Svehla Péter

ének-zene, etika

 

 

 

Troyer Dallan Christopher

angol anyanyelvi tanár

 

Váradyné Fábri Mónika

tanító

2.b osztályfőnök

 Baloghné Dankó Adrienne

igazgató-helyettes

 

 

Bánlaki Antalné

tanító

1.b. osztályfőnök

Brkusanin Rade

angol, napközi

munkaközösség-vezető

Finta Jánosné

fejlesztő pedagógus

 

 

Herbai-Zsiga Renáta

tanító

 

 

 

Horváth-Nesuta Fruzsina

tanító

1.c osztályfőnök

Jaczina János

matematika

 

 

 

Juhász Bence

iskolapszihológus

 

 

Kurdi Ferenc

tanító

 

Nagy Erika Éva

pedagógus asszisztens

 

 

 

Puskás Viktória

iskolatitkár

Szederkényi Zsolt

földrajz, testnevelés

TTD munkaközösség-vezető

7.b osztályfőnök

Tussai-Huber Szilvia

angol, történelem

6.a osztályfőnök

 Varga István

napközis tanár

Oroszné Varga Edit

 igazgató-helyettes

 

 

Bertók Krisztina

úszómester

 

Deák Norbert

magyar nyelv, irodalom

5.a osztályfőnök

Füzesiné Balczer Magdolna Ilona

biólógia és kémia

7.c osztályfőnök

Herczeg Deli

rendszergazda

 

 

 

Hosszú Dóra

angol

 

Jamrik Katalin

angol , földrajz

angol nyelv munkaközösség-vezető

6.b osztályfőnök

 

Katonáné Kelemen Éva Erzsébet

napközis tanító

 

 László Árpádné Hegedűs Klára

 fizika, matematika

Nefoussi Márta

tanító, alsós

munkaközösség

vezető

2.a osztályfőnök

Schlarb Attila

informatika

Talata Anna

tanító

3.c osztályfőnök

 

 

Urbánné Brajercsik Dóra

iskolatitkár

 

Technikai munkatársak

Bajor Katalin Teréz

testnevelés

munkaközösség-vezető

8.a osztályfőnök

Bolya György László

testnevelés

 

Telegdi-Horváth Tünde

angol nyelv

 

Gáspár Bernadett

angol, magyar nyelv és

irodalom

8.b osztályfőnök

Horváth Rita Mária

testnevelés

osztályfőnöki munkaközösség-vezető

5.b. osztályfőnök

Hunya Irén

napközis tanító

 

Jandó Ágnes Margit

 etika, rajz, földrajz

humán munkaközösség-vezető

DÖK segítő tanár

7.a osztályfőnök

Kegyes András Imréné

napközis tanítő

 

 

Matic Cvejanov Tamara

angol

Orbán-Selényi Kármen

tanító

 3.a osztályfőnök

 

 

Ströcker-Molnár Zsuzsanna

 rajz, angol

Toronya Enikő Edit

pedagógus asszisztens

 

 

 

Ürmösné Legény Aranka Margit

 könyvtáros, tanító

4.b osztáyfőnök